Groepsles 55+
Ouderen hebben mijn speciale aandacht.

Behoud van zelfredzaamheid en daarmee kwaliteit van leven,
is voor mij een belangrijke doelstelling.

Ouderen of senioren is natuurlijk een ruim en rekbaar begrip.

Iedereen van 50+ behoort tot deze doelgroep,

maar “Je bent zo jong, of oud, als je je voelt”.
 

 

Groepsles 55 +


  

Velen krijgen bij het ouder worden problemen met het                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bewegingsapparaat. Problemen met heupen, knieën, osteoporose,
artrose en evenwichtsproblemen. Evenals diverse neurologische

ziekten en problemen met de ademhaling komen veel
voor.
Klachten met het bewegingsapparaat hebben veel invloed
op het dagelijkse functioneren en de zelfredzaamheid.

Misschien bent u, als oudere, geneigd minder te bewegen
omdat de totale energie afneemt of vanwege pijnklachten.
Door minder te bewegen kunnen de klachten juist toenemen.
Zo kunt u in een vicieuze cirkel terecht komen.
Als oefentherapeutkan ik u begeleiden om dit te doorbreken.


Helaas zijn veel ouderdomsklachten van chronische aard.
Oefentherapie kan helpen de klachten te verlichten.

U zult merken dat u zich makkelijker kunt bewegen en u
leert met uw klachten om te gaan. Dit draagt bij aan kwaliteit
van leven.
n de klein groepjes is er veel individuele aandacht.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 

  • Het onderhouden van de beweeglijkheid

  • Ademhalings- en ontspannings-oefeningen

  • Duizeligheidsklachten, onzekerheid, evenwichtsproblemen

  • Ergonomische adviezen ten aanzien van alle dagelijkse houdingen
    en bewegingen  (zitten, opstaan, lopen, huishoudelijke activiteiten)

  • Valpreventie

  • Osteoporose, artrose


Partners